EN HR DE

Crikvenica

Crikvenica je  primorski grad, smještena u centralnom dijelu sjevernog hrvatskog primorja, udaljena 35 km od Rijeke. Cijeli Grad Crikvenica je zapravo morska rivijera s nizom, urbanistički gotovo spojenih turističkih mjesta: Selcem, Crikvenicom, Dramljem i Jadranovom.

Povoljan smještaj Crikvenice i zaštićenost od jakih vjetrova, uvjetuju blagu klimu opuštajućeg tipa. Karakteristična klimatska obilježja na ovom području su suha, vedra i ugodno topla ljeta te blage zime sa zdravim, lokalno uvjetovanim sustavom vjetrova.

Grad Crikvenica ima dugu povijesnu tradiciju. Još za vrijeme Rimljana Crikvenica se spominje kao naselje «Ad Turres». Nakon toga, na ponovni spomen Crikvenice nailazimo 1412. godine kada je hrvatski knez Nikola Frankopan dao obnoviti crkvicu Blažene Djevice Marije (otuda dolazi i današnji naziv Crikvenica), te do nje dao napraviti samostan redovnicima Sv. Pavla Pustinjaka(današnji hotel Kaštel). Samostanska zgrada povezala je okolna ribarska naselja i postala središte javnog i kulturnog života. Stara jezgra grada nalazila na brežuljku Kotor, kojeg je 1776. uništio veliki požar. Najveći dio stanovništva preselio je bliže moru, a nakon požara u Kotor se vratilo samo nekoliko obitelji.

Već 1896. godine Crikvenica je bila na glasu kao turističko lječilište sa dva hotela. Prvi hotel Therapia sagrađen je 1895. a prvo kupalište 1888. godine.

 

Crikvenica je danas poznata i po brojim manifestacijama: dani Ad Turresa (manifestacija kojom se na živopisan i slikovit način nastoji prezentirati bogata arheološka baština: antičkom glazbom, sportovima, gastronomijom, antičkim zanatima prezentiranim uživo); zatim Ribarski tjedan, Maškare.

Galerija